Sign in | My account | Newsletter    
  Cardou collection
 
 

  Home Tango Wear Cardou Tangolera Sneakers Επικοινωνα  
 
 
H εταιρεα μας, προσφρει τα προντα της σμφωνα με τους παρακτω "ρους χρσης και προποθσεις" τους οποους παρακαλομε να διαβσετε προσεκτικ και μνο εφσον τους αποδχεστε πλρως να προχωρσετε στην πραγματοποηση των  αγορν σας.

Οι ροι χρσης, αναπροσαρμζονται κατ καιρος, γι’ αυτ παρακαλομε να ενημερνεστε στε αν δεν συμφωνετε, να σταματσετε την χρση της ιστοσελδας. Οποιαδποτε αλλαγ στους ρους χρσης αφο χετε δσει παραγγελα, δεν την επηρεζει, εκτς αν το επιβλλει ο Νμος.

Για να χρησιμοποισετε τις υπηρεσες μας, χρειζεται να εγγραφετε στα μλη της. Κατ την εγγραφ σας, απαιτεται να παρχετε στοιχεα αληθ, ακριβ, ισχοντα και πλρη καθ’ λες τις απψεις. Σε περπτωση αλλαγς των στοιχεων σας, παρακαλομε ενημερστε μας στο e-mail info@cardou.com αλλξτε μνοι σας τα στοιχεα σας κνοντας log-in στο λογαριασμ σας.

Για να πραγματοποισετε αγορς απ την ιστοσελδα μας, απαιτεται η εγγραφ σας, με την παροχ προσωπικν στοιχεων και λεπτομερειν της πληρωμς. Συγκεκριμνα, ταν παραγγλνετε, εγγυστε τι τα στοιχεα πληρωμς που παρχετε εναι ισχοντα και ακριβ και επιβεβαινετε τι εστε το πρσωπο που αναφρετε στα στοιχεα χρωσης.

Εν εστε ανλικοι παρακαλομε ενημερστε τον κηδεμνα σας πριν την χρση των υπηρεσιν μας. Σε κθε περπτωση, διατηρομε το δικαωμα να δεχμαστε παραγγελες μνο απ τομα νω των 18 ετν .
 
Η ιστοσελδα εναι διαθσιμη, μνο σε ιδιτες και σους πληρον τα κριτρια αγοραστικς καταλληλτητας της Cardou. Η εταιρεα μας, διατηρε το δικαωμα να περιορσει την αποστολ πολλαπλο αριθμο ειδν στον διο πελτη διεθυνση.

Με την υποβολ της παραγγελας σας, μας επιτρπετε ρητ την επαλθευση της ταυττητς σας, τον λεγχο της εγκυρτητας της πιστωτικς σας κρτας , και την διενργεια μεμονωμνων συναλλαγν του ψους της αγορς σας, απ την πηγ κδοσης της πιστωτικς σας κρτας.

λες οι παραγγελες, υπκεινται στην αποδοχ των ρων χρσης και την διαθεσιμτητα του προντος. Σε περπτωση που επιθυμετε να παραγγελετε κποιο  προν που δεν εμγανζεται στο site μας, ειναι δυνατν να σας ζητηθε προεξφληση μρους λου του ποσο. Παρακαλομε σημειστε, τι τα προντα στο καλθι αγορν σας, δεν εναι εξασφαλισμνα και μπορον να αγοραστον απ λλους πελτες πριν εσες ολοκληρσετε την παραγγελα σας.

Μπορετε να επιστρψετε να προιν και να το αντικαταστσετε με να αντστοιχο ως προς το εδος και την τιμ απ το site μας μνο εφσον τηρηθε η ακλουθη διαδικασα και οι προποθσεις:

1.    Επικοινωνστε μαζ μας μσω email στο info@cardou.com εντς 10 ημερν απ την παραλαβ του προντος, εξηγντας τους λγους για τους οποους επιθυμετε την αλλαγ. Ημερομηνα παραλαβς θεωρεται αυτ που αναγρφεται απ τον courier στην απδειξη παραλαβς, για τον λεγχο του εμπροθσμου.

2.    Χωρς την προηγομενη ενημρωσ μας και συνεννηση, καμα επιστροφ δεν θα γνεται δεκτ.

3.    Το προν επιστρφεται μαζ με λα τα γγραφα τα οποα το συνδευαν δηλαδ την απδειξη λιανικς, δελτο αποστολς συν την απδειξη παραλαβς απ τη μεταφορικ εταιρα την οποα θα πρπει να μας αποστελετε επσης.

4.    Κρατστε την απδειξη αποστολς απ την μεταφορικ το ταχυδρομεο σπου να λβετε email τι παραλβαμε την επιστροφ σας.


5.    Τα επιστρεφμενα προντα πρπει να βρσκονται στην κατσταση που παραλφθηκαν απ τον πελτη δηλαδ σε ριστη κατσταση, πλρη, με τα τυχν αξεσουρ τους, χωρς φθορς, χωρς να χουν αφαιρεθε οι ετικτες τα καρτελκια τους και η συσκευασα τους να εναι αυτ που κανονικ συνοδεει το προν. Στην περπτωση των υποδημτων, συνιστομε να εστε πολ προσεκτικο στην δοκιμ τους. Κνετε τις πρτες σας πρβες φορντας μνο το δεξι παποτσι πνω σε χαλ στε να μην χαραχθον οι σλες τα τακονια απ σκληρς επιφνειες. Φορστε λεπτς κλτσες και μην επιμενετε στο να μπει το πδι εν δετε τι το μγεθος του παπουτσιο εναι μικρ γιατ θα ανοξει και θα χαλσει η φρμα του. Αφο φορεθε, αποφγετε κινσεις που μπορον να ‘’τσαλακσουν’’ χαρξουν να ανοξουν το δρμα.

6.    Εφσον οι παραπνω ροι και προποθσεις χουν τηρηθε, θα χετε την ευκαιρα να επιλξετε να αντστοιχο ως προς το εδος και την τιμ προν απ το site μας. Εν δεν βρεθε κτι που να ικανοποιε το γοστο σας, διατηρετε το δικαωμα να επιλξετε κτι απ τις επμενες μας συλλογς. Τα ξοδα επαναποστολς επιβαρνουν την Cardou για μα μως μνο φορ. Πιθανς επμενες φορς επιβαρνουν τον πελτη.

7.    Εν το επιστρεφμενο προν δεν πληρο τους προαναφερθντες ρους, θα επιστρφεται στον αποστολα του με χρωση του διου.

Οι τιμς που εμφανζονται στην ιστοσελδα της Cardou εναι σε ευρ, συμπεριλαμβανομνου ΦΠΑ.

λες οι τιμς και οι προσφορς, ισχουν για σο χρονικ διστημα εμφανζονται στην ιστοσελδα.

Η τιμ ενς προντος που εμφανζεται στην ιστοσελδα εναι αποδεκτ κατ την στιγμ της αγορς, εκτς των περιπτσεων αποδεδειγμνα προφανος λθους τεχνικς εφαρμογς.

Αποστολς εκτς Ε.Ε. σως επιβαρνονται απ δασμος εισαγωγς, τους οποους πληρνετε κατ την παραλαβ της παραγγελας σας. Συνιστομε, να ενημερωθετε απ τις τοπικς τελωνειακς αρχς για το ακριβς κστος της παραγγελας σας, πριν ολοκληρσετε την διαδικασα αγορς απ την ιστοσελδα μας.

Αν εστε κτοχος πιστωτικς κρτας νομσματος λλου απ ευρ, η τελικ τιμ θα διαμορφωθε, σμφωνα με την νομισματικ ισοτιμα που ισχει την ημρα που η πηγ κδοσης της κρτας σας επεξεργαστε την συναλλαγ.
 

Η πληρωμ γνεται με πιστωτικ κρτα Visa η Mastercard, Paypal, κατθεση σε λογαριασμ, με αντικαταβολ και ποια λλη μθοδο σαφστατα παρουσιζεται στην ιστοσελδα μας κατ καιρος,

Εσες, δηλνετε υπεθυνα τι εστε ο κτοχος της κρτας που χρησιμοποιεται στη συναλλαγ τι χετε την απλυτη γκριση του νμιμου ιδιοκττη για την χρση της.

λοι οι κτοχοι κρτας υπκεινται σε λεγχο της εγκυρτητς της και επιβεβαωσης των στοιχεων τους απ την πηγ κδοσης της κρτας.

Αν ο εκδτης της κρτας σας, αρνηθε την γκριση της πληρωμς, η Cardou δεν ευθνεται για τυχν καθυστρηση ακρωση της παραγγελας σας.

Λαμβνουμε λα τα απαρατητα μτρα στε οι συναλλαγς στην ιστοσελδα μας να εναι ασφαλες. λες οι συναλλαγς με πιστωτικς κρτες, γνονται μσω της τρπεζας Eurobank, με τη χρση απ μρους της τρπεζας της πιο σγχρονης και ασφαλος τεχνολογας, που κρυπτογραφε τα στοιχεα της κρτας σας,

Για να διασφαλιστον οι συναλλαγς σας στην ιστοσελδα μας, η Cardou χρησιμοποιε την τεχνολογα της Secure Socket Layer.

Επιπλον, θα λβουμε κθε ελογο μτρο για την ασφλεια των στοιχεων της παραγγελας σας και της πληρωμς της. Δεν φρουμε ευθνη για τυχν απλεια που μπορε να υποστετε, αν τρτο πρσωπο αποκτσει πρσβαση νευ αδεας, στα στοιχεα που εσες παρχετε κατ την περιγηση και παραγγελα σας στην ιστοσελδα μας.

Η Cardou ασφαλζει κθε αγορ για το διστημα της διαμετακμισης ως την παρδοση στην συγκεκριμνη διεθυνση αποστολς. Απ την στιγμ που υπογρψετε - πως απαιτεται- για την παραλαβ της παραγγελας σας, αναλαμβνετε και την ευθνη της ασφλειας του εμπορεματος ( των προντων).

Αν χετε ορσει παραλπτη λλον απ εσς (π.χ. σε περπτωση δρου ) αδυνατετε να εστε παρντες κατ την παρδοση, δχεστε την υπογραφ του παραλπτη που ορσατε την υπογραφ του παρευρισκομνου στην ορισθεσα διεθυνση αποστολς, ως απδειξη παρδοσης απ την Cardou και μεταββαση της ευθνης του προντος κατ τον διο τρπο.

Παρακαλομε σημειστε τι στχος μας εναι η αποστολ λων των παραγγελιν εντς 2 εργσιμων ημερν. Ο εκτιμμενος χρνος παρδοσης, αρχζει να μετρ απ την στιγμ επιβεβαωσης της πληρωμς.

Διατηρομε το δικαωμα να μην αποδεχτομε την παραγγελα σας σε περιπτσεις πως μη γκρισης της πληρωμς σας, περιορισμν στην μεταφορ, εξντλησης του προντος αγοραστικς ακαταλληλτητας σας στα πλασια της πολιτικς της εταιρεας μας ( παρακαλομε δετε σχετικ παργραφο).
 

Επσης, διατηρομε το δικαωμα να αρνηθομε μια συναλλαγ την παροχ υπηρεσιν σε οποιονδποτε, για οποιονδποτε λγο, οποιαδποτε στιγμ κατ τη διακριτικ μας ευχρεια.


Σε καμα περπτωση δεν φρουμε ευθνη εν κποιο προν ανακληθε απ την ιστοσελδα μας, στω και αν το προν αυτ δεν πωληθε. Αν αναιρεθε , προβληθε τροποποιηθε το περιεχμενο της ιστοσελιδας μας. Αν αρνηθομε τη διεκπεραωση μιας συναλλαγς την αναστολ της στω κι αν χει αρχσει η επεξεργασα της.

 
 
������
I don't have an account
I forgot my password

 
������
 
  ���� �����  
     
  facebook  
     
 
Eurobank Visa Mastercard Paypall
  Corporate:
bullet Η Φιλοσοφια μας
bullet Terms Of Use
bullet Return policy
  Member Area:
bullet Membership Plus
bullet Ο λογαριασμος μου
bullet My wish list
  Customer care:
bullet Contact us
bullet FAQs
bullet Payment
 
Milongas in Athens Tango
Copyright 2009 Cardou All rights reserved | Design & Develop by Metaweb metaweb